CleancoCleanco

Over ons

Wamin bedrijfsdiensten B.V. is opgericht in 2007. In elk daaropvolgend jaar heeft er een explosieve groei plaats gevonden binnen het bedrijf van 10 a 12 % . In de tussenliggende jaren heeft het bedrijf door de groei meerdere malen moeten verhuizen en is het nu sinds 2016 gevestigd aan de Floridadreef 98 te Utrecht waar voldoende kantoor en magazijnruimte aanwezig is voor verder expansie.

Wamin bedrijfsdiensten B.V. staat bij haar opdrachtgevers bekend als een betrouwbare, flexibele en meedenkende partner. Hospitality en klanttevredenheid zijn onze uitgangspunten. Wij willen onze opdrachtgevers ontzorgen waardoor u zich kunt bezighouden met uw core business. Door een platte organisatiestructuur kunnen wij snel reageren op calamiteiten en speciale wensen.

Onze visie

We geloven dat we groot succes zullen boeken voor ons bedrijf en onze klanten door ons te concentreren op het realiseren van onze visie, namelijk:
“De voorkeurspartner zijn voor het leveren van schoonmaakdiensten”

Onze missie

Om onze visie te bereiken, besteden we een bijzondere aandacht aan vier gebieden:

 • Consistent leveren van diensten aan alle klanten via kwaliteits- en bedrijfsmanagementsystemen.
 • Om voortdurend onze capaciteiten uit te dagen en te zoeken naar nieuwe manieren om verwachtingen te overtreffen.
  Ontwikkeling van mensen: om onze collectieve kennis te benutten en te investeren in onze mensen .
 • Verantwoordelijkheid van het bedrijf: om de veiligheid van onze mensen en onze klanten te maximaliseren.

Onze Kernwaarden

In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze partners staan de volgende waarden centraal:

* Integriteit                                                

* Professionaliteit

* Duurzaamheid  

* Klantgerichtheid

Ons bedrijf bewijst haar hoge kwaliteitsniveau ook met het lidmaatschap van diverse brancheorganisaties

Welke zekerheden bieden deze keurmerken?

Het doel van het keurmerk is risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes door de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Voor het keurmerk worden ondernemingen beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en
 • omzetbelasting;Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Door uitsluitend te werken met ondernemingen die beschikken over het SNA-keurmerk, beperkt u uw risico. Ook kunt u niet aansprakelijk worden gesteld door uitzendkrachten die niet of onder het minimumloon worden betaald door de onderneming.

de norm

NEN 4400-1

Het doel van het keurmerk is risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes door de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Voor het keurmerk worden ondernemingen beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en
 • omzetbelasting;Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

VSR-Kwaliteitsmeetsysteem

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

vca

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.
Deze certificaat toont aan dat Wamin, voor het  uitvoeren van specialistische reinigingswerkzaamheden een kwaliteits- managementsysteem heeft ingericht dat zorgt voor een consistente wijze van dienstverlening die voldoet aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Code Verantwoordelijk marktgedrag

De Schoonmaak, Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de Code ondertekend Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan.

De Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een gezamenlijk initiatief van de ondertekenende branches en een aantal grote opdrachtgevers.
De verbrede code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Daarnaast bevordert de code de scholing van werknemers, zowel in vakopleidingen als in de Nederlandse taal en trainingen in veilig en gezond werken

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Overigens valt daar vaak een goed belegde boterham aan te verdienen

SBB erkend leer bedrijven

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Dagelijks

Specialistisch

Glasbewassing

Personeel

Calamiteiten

Wilt u informatie ontvangen over onze diensten? laat het ons weten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Maar service kan altijd beter, óók bij Wamin. Heeft u een suggestie, opmerking of klacht? Laat het ons alstublieft weten. U helpt ons op die manier om onze dienstverlening steeds beter te maken.

Calamiteiten 24/7 Ondersteuning

Voor brandschade, waterschade of een andere calamiteit binnen ons vakgebied, zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

030 272 55 78


[recaptcha]